X
شیرپوینت فارسی و سفارشی سازی شده

"تجربه داشتن هر آنچه که نیاز دارید با راهکارهای سفارشی و یکپارچه نرم افزاری آبانگان"

گروه راهکارهای سازمان الکترونیک آبانگان، می کوشد تا با :

  • شناخت نیازهای خاص هر سازمان
  • تحلیل سیستم های مورد نیاز
  • بررسی ساختارهای سازمانی مختص هر سازمان
  • طراحی فلو و زیرساخت مورد نیاز
  • و ...

به بهترین نحو بتواند سیستم ها و ماژول های سفارشی و یکپارچه بر بستر SharePoint (به خصوص شیرپوینت فارسی 2016 و 2019 آبانگان) را طراحی و پیاده سازی نماید.

تماس با واحد راهکارهای شیرپوینتی آبانگان