X
SharePoint Training

"تلاشی آگاهانه برای حرکت در مسیر صحیح و اساسی"

توسعه پایدار و مستمر بر پایه ارتقاء بهره وری و انتقال دانش شکل می گیرد و عامل اصلی انتقال دانش، آموزش مؤثر و اثربخش است. از اینرو آموزش و توسعه دانش سرمایه های انسانی در حوزه راهبردی فناوری اطلاعات به عنوان مأموریتی مهم و استراتژیک قلمداد می شود و واحد آموزش شرکت آبانگان با هدف برآورد نمودن نیازهای سازمانها در راستای توسعه پذیری، به روزآوری اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، سمینارهای تخصصی و کارگاه های عملی به واسطه بهره گیری از پتانسیل های فنی تیم تخصصی خود و همکاری با مدرسان مجرب بین المللی و مراجع معتبر آموزش داخلی و خارجی با بالاترین سطح کیفیت نموده است. همچنین به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارائه محتوای آموزشی به روز و کامل، نسخه بسیار نفیس کتاب های مرجع و معتبر مرتبط از سوی این واحد ارائه می گردد.

تماس با واحد آموزش آبانگان

واحد آموزش آبانگان

نحوه برگزاری دوره های آموزشی

 • در محل سالن آموزش شرکت آبانگان
 • در محل سازمان متقاضی (In-House)
 • به صورت کمپ فشرده در تهران
 • در یکی از مکانهای آموزشی معتبر و مجهز
 • به صورت کمپ فشرده در خارج از تهران
 • و ...
دوره های آموزشی شیرپوینت

لیست دوره های آموزشی واحد آموزش آبانگان

 • دوره آموزش کاربری شیرپوینت
 • دوره آموزش راهبری شیرپوینت
 • دوره آموزش تخصصی Power BI
 • دوره آموزش تخصصی Nintex & Powerform
 • دوره آموزش مدیریت و کنترل پروژه
 • و ...