X

سیستم نظام پیشنهادات سازمانی آبانگان - Abanegan Suggestion System


با توسعه تکنولوژی اطلاعات و نزدیکی هر چه بیشتر جوامع و سازمان ها به یکدیگر، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه در انحصار کشورها و سازمان های معدودی نبوده و نیروی انسانی به عنوان برگ برنده در فضای رقابتی کسب و کار در قرن بیست و یکم مطرح می باشد. به علاوه این سرمایه خاصیت فزایندگی دارد، یعنی می تواند محصولی را تولید کند که ارزش آن بیشتر از مجموع ارزش اجزاء آن محصول باشد. از طرفی حتی قویترین مدیران نیز نمی توانند ادعا کنند که اطلاعات کافی از تمامی جوانب سازمان داشته و بتوانند بهترین راه حل ها را برای حل مشکلات ارائه نمایند. بدین ترتیب اگر بپذیریم افراد در هر سطحی از سازمان، ممکن است دارای ایده هایی کارگشا باشند، طبیعی است که باید به دنبال راهکارهایی برای شناسایی این ایده ها باشیم. چرا که افراد به واسطه ارتباط نزدیک با کاری که انجام می دهند و تجربه حاصل از تکرار آن، معمولاً به جزئیات کار بیشتر آشنا بوده و در صورت فراهم شدن شرایط، همین افراد بهترین کسانی هستند که می توانند پیشنهادهای اصلاحی ارائه نمایند. از میان انبوه روش های مدیریت، مدیریت مشارکتی یکی از رویکردهای نسبتاً جدید مدیریت است که با رسمیت شناختن اهمیت نیروی انسانی تلاش می کند راهکارهایی برای حضور فعالانه کلیه افراد در سازمان بیابد. اهمیت مدیرت مشارکتی به حدی است که عده ای از صاحبنظران معتقدند نظام حکومتی آرمانی در جهان آینده مبتنی بر مشارکت کلیه آحاد جامعه، نه نخبگان و برگزیدگان آنان می باشد. در شیوه مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها یکی از مفیدترین راهکارهایی است در آن کلیه کارکنان این امکان را می یابند تا با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود گامی در جهت ارتقای عملکرد سازمان بردارند.

این سیستم به واسطه طراحی چابک و پویای خود ضمن بهره گیری از قابلیت های شیرپوینت و ابزار مدیریت گردش کار آبانگان، یک پورتال ویژه و اختصاصی برای نظام پیشنهادات محسوب می گردد که دارای بخش ها و فرم های زیر می باشد:

 • صفحه اصلی اختصاصی هر کاربر
 • صفحه ارائه پیشنهاد
 • کارتابل پیشنهادات جدید
 • کارتابل پیشنهادات کاربر (پیشنهاد دهنده)
 • کارتابل دبیر کمیته
 • کارتابل ارزیاب کمیته
 • فرم های ارزیابی
 • فرم های جلسات
 • مدیریت جلسات (زمان، مکان، شرکت کنندگان)
 • مدیریت پاداش ها
 • گزارشات و نمودارها
 • اجرای پیشنهاد
 • پاداش پیشنهاد
 • برنامه ها و دستورالعمل های نظام پیشنهادات
 • مدیریت معرفی پیشنهادات برتر و برگزیده
 • فروم تخصصی نظام پیشنهادات
 • و ...
سیستم نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادت سازمانی
نرم افزار نظام پیشنهادات
مزایای نظام پیشنهادات سازمانی